Ändamål
Lyckeborgs Barn- och Ungdomsstiftelse har till ändamål att stödja barn och ungdomar som är skrivna i Båstad Kommun samt ungdomssektioner från föreningar/skolverksamhet i Båstad kommun. Barn och ungdomar boende i Torekov samt ungdomssektioner från föreningar/skolverksamhet i Torekov har förtur. Stödet sker genom bidrag för att främja barn och ungdomar gällande kultur, idrott, hälsa och livskvalitet samt utbildning.

Om Stiftelsen
I mitten av 1980-talet startades Lyckeborgs daghem i Torekov, en förskola som drevs som ett föräldrakooperativ. Med åren blev verksamheten för liten för att kunna leva upp till alla nya krav som ställdes på en förskola så efter drygt 30 års verksamhet avvecklades förskolan. Villan, där förskolan drevs, såldes och de pengarna ligger nu till grund för Lyckeborgs barn- och ungdomsstiftelse. 

Ansökan
Vem kan ansöka om bidrag? Lyckeborgs Barn- och Ungdomsstiftelse har till ändamål att stödja barn och ungdomar som är skrivna i Båstad Kommun samt ungdomssektioner från föreningar/skolverksamhet i Båstad kommun. Barn och ungdomar boende i Torekov samt ungdomssektioner från föreningar/skolverksamhet i Torekov har förtur. Stödet sker genom bidrag för att främja barn och ungdomar gällande kultur, idrott, hälsa och livskvalitet samt utbildning.
Ansökningsfönstret är öppet under perioden 1 maj–1 september varje år.
Ansökningsblankett
Privatpersoner
Klicka här!
Ansökningsblankett
Organisationer
& Föreningar
Klicka här!

Beviljade medel
2023
Torekovs turist och badförening
Inköp av tillbyggnad av badflotte vid stranden.
45.000kr
2022
Första året som stiftelsen delade ut pengar och då fick dessa bidrag:
Bjäre Skola
Inköp av diverse leksaker utomhus.
25.000kr
Föräldraföreningen Bjäre skola
För att ordna kick-off eller likande för barnen på Bjäre skola.
10.000kr
Torekovs idrottsklubb
Till inköp av nytt pingisbord utomhus.
15.000kr

Web Design by Nadox